Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV sesji w dniu 28.11.2019 roku


Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 listopada 2019 roku w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 4. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 6. powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 7. powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 8. powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 9. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
 10. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 11. zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 12. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
 13. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
 14. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.9. Interpelacje i zapytania radnych,
 15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 16. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
 17. poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedziba w Wodzisławiu Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020 skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP Intercity,
 18. apelu do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy dotyczącego Schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
Plik pdf zał. nr 1
22‑11‑2019 11:54:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
22‑11‑2019 11:53:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
22‑11‑2019 11:53:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
22‑11‑2019 11:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
22‑11‑2019 11:51:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
22‑11‑2019 11:50:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
22‑11‑2019 11:50:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
22‑11‑2019 11:49:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
22‑11‑2019 11:49:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
549KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
22‑11‑2019 11:48:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑11‑2019 11:31:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑11‑2019 11:31:54
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2019 11:54:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie