Projekty uchwał wniesione pod obrady XX sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2020 roku


Projekty uchwał wniesione pod obrady XX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 czerwca 2020 roku w sprawie:

  1. udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok,
  4. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  5. założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Wodzisławiu Śląskim i włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
  6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
  7. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
  8. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, to jest powiatowym jednostkom budżetowym oraz powiatowemu zakładowi budżetowemu, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia,
  9. poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedziba w Wodzisławiu Śląskim z dnia 11 maja 2020 r. o uwzględnienie w „Programie budowy 200 przystanków kolejowych” inwestycji wskazanych na terenie Wodzisławia Śląskiego,
  10. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.
Plik pdf zał. nr 1
19‑06‑2020 09:42:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
19‑06‑2020 09:41:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
19‑06‑2020 09:41:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
19‑06‑2020 09:40:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
19‑06‑2020 09:40:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
19‑06‑2020 09:39:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
543KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
19‑06‑2020 09:39:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
19‑06‑2020 09:38:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
19‑06‑2020 09:37:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
19‑06‑2020 09:37:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑06‑2020 09:31:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑06‑2020 09:31:38
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2020 09:42:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie