Projekty uchwał wniesione pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2020 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 24 września 2020 roku w sprawie:

 1. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2019,
 3. pokrycia straty netto Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2019,
 4. zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 5. stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo,
 6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
 7. poparcia zgłoszenia przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Wodzisławski projektu do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 9. utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach,
 10. nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach,
 11. zmiany uchwały Nr XLVI/445/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach,
 12. zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,
 13. zmiany uchwały Nr XXI/272/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
 14. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 15. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
 16. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
 17. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
 18. poparcia stanowiska Gminy Gorzyce w przedmiocie Odrzańskiej Drogi Wodnej i budowy połączenia Dunaj - Odra – Łaba.
Plik pdf zał. nr 1
18‑09‑2020 10:02:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
18‑09‑2020 10:01:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
18‑09‑2020 10:00:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
18‑09‑2020 09:57:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
459KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
18‑09‑2020 09:57:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
18‑09‑2020 09:56:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
18‑09‑2020 09:55:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
18‑09‑2020 09:55:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
18‑09‑2020 09:54:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
505KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
18‑09‑2020 09:53:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑09‑2020 09:37:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑09‑2020 09:37:31
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2020 10:02:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie