Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2009 r.


Pod obrady XLI sesji Rady Powiatu

w dniu 22 grudnia 2009 roku

zostały wniesione projektu uchwał w następujących sprawach :

 

 1. rozpatrzenia ponownej skargi Pana R.D. z dnia 5 października 2009 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" Pana Henryka Wojtaszka,

 2. przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,

 3. poparcia oświadczenia wyrażonego w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Ślaskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO),

 4. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pani Kornelii Newy członka Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 5. zmiany składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 6. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 7. ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

 8. ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz określenia zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów oraz wysokości nagród pieniężnych,

 9. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

 10. przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Związku Powiatów Polskich,

 11. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie,

 12. zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,

 13. wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Projekty dostępne są w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 08:55:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2016 15:11:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive