Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2008 r.


Po obrady XXVIII sesji Rady Powiatu

w dniu 22.12.2008r.

zostały wniesione projekty uchwał w następujących sprawach :


 1. budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,

 2. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 4. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

 5. przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2009",

 6. zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 - 2015,

 7. zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2008r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

 8. zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,

 9. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

 10. wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

 11. zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,

 12. określenia przedmiotu działania Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 13. powołania Przewodniczącego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 14. ustalenia składu osobowego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 15. wskazania nowego terminu załatwienia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 01
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2011 19:11:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive