Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2008 r.


Pod obrady XX sesji Rady Powiatu

w dniu 29 maja 2008r.

zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

 

 1. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,

 2. rozpatrzenia skargi Państwa A.F., K.F. i T.F. z dnia 7 marca 2008 roku na działania Starosty Powiatu Wodzisławskiego,

 3. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" na roboty remontowo - budowlane w Oddziale Wewnętrznym II, Oddziale Geriatrycznym i Oddziale Pediatrycznym oraz zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych,

 4. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na remonty i inwestycje,

 5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 9. wyrażenia zgody na zawarcie umów z Gminami: Rydułtowy, Godów, Lubomia oraz Gorzyce o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,

 10. ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiemu w Dziedzinie Sportu,

 11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - realizacja zadania pod nazwą kupno oryginalnej mapy Śląska pochodzącej z 1601 roku,

 12. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,

 13. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok (podział nadwyżki budżetowej),

 14. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

 15. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego uprawnionego do określenia w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, a także miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Powiatu Wodzisławskiego,

 16. apelu o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 17. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wielofunkcyjna baza sportowa przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl." w ramach Działania 8.2. Infrastruktura Placówek Oświaty, Priorytetu VIII - Infrastruktura Edukacyjna Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

 18. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą " Pracownie zawodowe XXI wieku w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego" w ramach Działania 8.2. Infrastruktura Placówek Oświaty, Priorytetu VIII - Infrastruktura Edukacyjna Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 14:57:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2016 12:28:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive