Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2011 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady IV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 24 lutego 2011 roku w sprawie:

  1. rozpatrzenie skargi p. ...... z dnia 10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.
  2. odmowy zwolnienia od opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy dla mieszkańców Gminy Gorzyce w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowaną zmianami administracyjnymi nowycpolegającymi na nadaniu h nazw drogom położonym na terenie Gminy Gorzyce.
  3. przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych.
  4. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie.
  5. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku na niej posadowionego na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na Życie S.A. w Warszawie.
  6. wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 z Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 i jej likwidacji.
  7. nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.
  8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami.

zał. nr 8

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał nr 1

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑02‑2011 10:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2014 10:46:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive