Projektu uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2013 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu28 listopada w sprawie

:

 1. rozpatrzenia skargi Pani ...... na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu PlacówekSzkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
 2. rozpatrzenia skargi Pana ..... na działaniakierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
 3. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92,
 4. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
 5. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok obrotowy 2013,
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym,
 7. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku budżetowego,
 8. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 9. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 10. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok",
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023,
 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku wraz z załącznikami,
 13. wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 14. wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Andrzeja Korbicy,
 15. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pani Katarzyny Brachmańskij
 16. powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
 17. przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

zał. nr 1

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  21‑11‑2013 16:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2013 16:43:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive