projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 19 grudnia 2013 roku w sprawie

:

 1. wstąpienia do Rady Powiatu Pani Małgorzaty ElżbietyBrzonkalik - Skowronek w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Korbicy,
 2. budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami,
 3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024,
 4. utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim,
 5. nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim,
 6. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
 7. zmiany w statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
 8. określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,
 9. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia 3 listopada 2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023,
 11. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok,
 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami,
 13. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

zał. nr 1

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał.nr 4

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  12‑12‑2013 14:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2013 15:25:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive