Kontrola sprawdzająca w ZOZ w Wodzisławiu Śl.


WZP.8022-56/09- kontrola sprawdzająca została przeprowadzona w dniu 23 sierpnia 2010 roku przez Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Panią Iwonę Koczy oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Panią Annę Zawadzką, na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr 161/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres kontroli

Wykonanie zaleceń Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczących usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli okresowej, przeprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 273/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 4 listopada 2009 roku.

Wnioski

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w wykonaniu zaleceń Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 11:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2011 09:16:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive