WOŚ.6341.36.2014


Wodzisław Śl., 7 maja 2014 r.

WOŚ.6341.36.2014

ZAWIADOMIENIE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Sebastiana Adamskiego, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- wykonanie sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów,

- wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni drogi - ul. Zebrzydowickiej w Rybniku oraz wód pochodzących ze zbiorników wodnych poprzez przelewy awaryjne, do rowów poprzez powyższe wyloty,

- przebudowę rowu R-E na długości 50 m,

- przebudowę dwóch przepustów na rowie R-A i na rowie R-E,

- likwidację dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów zlokalizowanych w km 1+480,50 i w km 1+017,80 biegu drogi,

- likwidację prawostronnych rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz rowu lewostronnego,

w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Zebrzydowickiej na odcinku od ul. Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granicy miasta Rybnika.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) w związku z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.) oraz art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U.
poz. 687 ze zm.), w związku z postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2014 r. (NO/021-W-49/14/5266) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wyznaczeniu Starosty Wodzisławskiego do załatwienia sprawy udzielenia powyższych pozwoleń wodnoprawnych.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 19 maja 2014 r.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  07‑05‑2014 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2014 09:35:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive