WOŚ.6341.8.2015


Wodzisław Śl., 3 lutego 2015 r.

WOŚ.6341.8.2015

ZAWIADOMIENIE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Lubomia, reprezentowanej przez Janusza Franiczka, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- likwidację rowu otwartego przydrożnego przy drodze wojewódzkiej DW 936 (ul. Bukowska) w Syryni (działki nr: 880/408, 883/409, 886/411, 889/411, 892/412, 895/413 i 898/414, k. m. 5, obręb Syrynia);

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka nr: 775/335, k. m. 3, obręb Syrynia) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających z nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 936 (ul. Bukowska) w Syryni, poprzez powyższy wylot oraz istniejący wylot (działka nr: 775/335, k. m. 3, obręb Syrynia) do rowu przydrożnego;

- wykonanie ciągu drenarskiego (działka nr 901/419, k. m. 5, obręb Syrynia), a także na odwodnienie gruntu za pomocą ww. drenażu oraz wprowadzenie wód gruntowych pochodzących z odwodnienia gruntu oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających
z nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 936 (ul. Bukowska) w Syryni, poprzez istniejący wylot (działka nr 905/42, k. m. 5, obręb Syrynia) do rowu przydrożnego.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 13 lutego 2015 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  03‑02‑2015 12:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2015 12:10:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive