WOŚ.6341.35.2015


Wodzisław Śl., 15 maja 2015 r.

WOŚ.6341.25.2015

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Rzeszowskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. w Rzeszowie, reprezentowanej przez Marka Szewczyka, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wylotu kanalizacji deszczowej oraz likwidację rowu (granica działek nr 1319/1 i nr 108,
k. m. 5, obręb Radlin), a także na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka nr 1319/1, k. m. 5, obręb Radlin), a także na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających z nawierzchni drogi krajowej - ul. Rybnickiej w Radlinie oraz terenów zielonych do rowu.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 25 maja 2015 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  15‑05‑2015 12:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2015 12:17:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive