WOŚ.6341.70.2015


Wodzisław Śl., 13 października 2015 r.

WOŚ.6341.70.2015

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Kariny i Krzysztofa Płachta
zam. w Pszowie, reprezentowanych przez Mirosława Oślizło, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie drenażu rozsączającego (zbierającego) na działce nr 2059/39, k. m. 2, obręb Pszów w Pszowie,
a także na wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczanych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków, pochodzących z domu przyjęć Karina przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie, do ziemi poprzez powyższy drenaż.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 23 października 2015 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  13‑10‑2015 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2015 12:12:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive