Wydział Oświaty


Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zöllner - Solowska
tel. 32 453 99 66

e-mail: oswiata@powiatwodzislawski.pl

Zastępca naczelnika: Agnieszka Lepiorz
tel. 32 453 99 63

Referat Edukacji
Kierownik: Celina Machnik
tel. 32 453 99 61

Inspektor: Bożena Szkatuła
tel. 32 4539968

Inspektor: Dorota Gabrowska
tel. 32 4539960

Podinspektor: Martyna Rybińska
tel. 32 4120978

 

Referat Ekonomiczny
Kierownik: Jarosława Pawelec
tel. 32 453 99 64
Główny specjalista: Bogumiła Durka
tel. 32 453 99 65

Referat Projektów Edukacyjnych
Kierownik: Barbara Kiermas - Langer
tel. 32 453 99 67

II pietro, pok. 206
Inspektor: Małgorzata Ludwicka
tel. 32 453 99 67

II piętro, pok. 206

Pomoc administracyjna: Daria Karliczek - koordynator w projekcie "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłością"

tel. 32 453 99 67

II piętro, pok. 206                                                                                     

Pomoc administracyjna: Anna Olejniczak

tel. 32  412 09 69   

II piętro, pok. 205

Podinspektor: Kamila Bura

tel. 32 412 09 69

II piętro, pok. 205                                                                                           

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śl. (II piętro, pokój 203)
Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl


Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
 

 1. zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów i bibliotek pedagogicznych,
 2. prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych - wpis,
 3. prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych - zmiany we wpisie,
 4. wydawanie decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej szkole niepublicznej,
 5. nadzorowaniem nad działalnością finansową, administracyjną i organizacyjną szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym,
 6. przekazywaniem dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,
 7. wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.,
 8. nadaniem nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego,
 9. przyznawaniem nauczycielom zapomogi zdrowotnej,
 10. powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski,
 11. oceną pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej,
 12. nadzorem nad realizacją budżetu jednostek oświatowych,
 13. udziałem szkół i placówek oświatowych w programach edukacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków unijnych,
 14. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

SPRAWOZDANIA Z SESJI OŚWIATOWYCH

Pobierz sprawozdanie

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Lepiorz
email: agnieszka.lepiorz@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 45 39 961 fax: (32) 453 99 60
, w dniu:  15‑01‑2011 15:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2020 10:59:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive