Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opis zadania :

W ramach wydawania dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia odpłatnie:

 • kopie map ewidencyjnych
  Mapa ewidencyjna - jest wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, którego treść stanowią przestrzenne dane ewidencyjne miedzy innymi: położenie, kształt i oznaczenie działek ewidencyjnych, budynków, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.
 • kopie map zasadniczych

Mapa zasadnicza - zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. Mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych i opiniodawczych.

 • kopie innych map znajdujących się w zasobie:
  - map orientacyjnych
  - map klasyfikacyjnych,
  - map glebowo-rolniczych,
  - map archiwalnych,
  - innych dokumentów

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. ( Dz. U. z 2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014r. (Dz. U. z 2014, poz. 917) w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wzór w załączeniu)

Opłaty:

Według załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne określającego wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.


Miejsce składania wniosków:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim:
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Mendego 3 tel. 32 45-39-783

- Punkt Obsługi Klienta ul. Bogumińska 2,  pok. 002

- Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie ( w miarę możliwości w tym samym dniu ) a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w terminach określonych w art. 35 kpa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bożena Tylec
email: geodezja@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 97 56 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  26‑01‑2011 20:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2017 10:31:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive