Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływające środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jak i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiące dochód budżetu powiatu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).


Dysponentem środków budżetowych jest podmiot określony jako dysponent w uchwale Nr 92/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zadań dysponenta środków budżetowych, komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektu planu finansowego starostwa oraz w zakresie ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z finansowania mogą korzystać podmioty, o których mowa w powyższej uchwale (uchwała dostępna w załączniku)

Wnioski o środki na dany rok należy składać najpóźniej do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego, natomiast na rok 2011 do dnia 10 września 2010 roku do tut. Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.


Formularz wniosku dostępny jest w Wirtualnym Biurze w rubryce wnioski do pobrania.
Plik pdf Uchwała Nr 92/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 czerwca 2010 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  30‑01‑2011 16:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2011 16:52:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive