usługi


Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz dokonanie odbioru i zagospodarowanie odpadów (zużytych tablic)”

21‑04‑2020 10:54:03
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
21‑04‑2020 10:56:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
399KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx SIWZ - z częściami.docx
21‑04‑2020 10:56:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_55bffcef-edf0-4b6a-99c8-ca0579d86304.asc
21‑04‑2020 10:56:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pgp-signature
Rozmiar:
1KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
13‑05‑2020 14:39:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej - postać papierowa lub elektroniczna.docx
13‑05‑2020 14:39:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty - część II.pdf
22‑05‑2020 13:20:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty - część I.pdf
26‑05‑2020 15:12:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe na usługę „Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 42 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) z dróg położonych na terenie powiatu wodzisławskiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.”

06‑12‑2019 09:56:59
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
06‑12‑2019 09:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1- opis i zakres przedmiotu zamówienia.docx
06‑12‑2019 09:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zalącznik nr 2 -wzór umowy.pdf
06‑12‑2019 09:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3- wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia.docx
06‑12‑2019 09:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4- formularz cenowy.docx
06‑12‑2019 09:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych albo napędzanych wodorem oraz ich wtórników”.

25‑11‑2019 14:49:48
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
25‑11‑2019 14:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc
25‑11‑2019 14:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
25‑11‑2019 14:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
562KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc
25‑11‑2019 14:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy.doc
25‑11‑2019 14:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
05‑12‑2019 14:43:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
473KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe na usługę "Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 42 ton (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu wodzisławskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".

20‑11‑2019 13:04:28
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
20‑11‑2019 13:10:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2- wzór umowy.pdf
20‑11‑2019 13:10:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 - formularz cenowy.doc
20‑11‑2019 13:10:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy.doc
20‑11‑2019 13:10:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
05‑12‑2019 14:44:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
432KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług pocztowych”

01‑10‑2019 14:32:23
Dokumenty:
Plik doc Ogłoszenie o zamówieniu.doc
01‑10‑2019 14:33:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
758KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia i zmany treści ogłoszenia.pdf
08‑10‑2019 15:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
853KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – NOWY Wzór umowy.doc
08‑10‑2019 15:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
14‑10‑2019 13:56:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprostowanie informacji z otwarcia.pdf
16‑10‑2019 15:25:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
16‑10‑2019 15:25:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
388KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
05‑11‑2019 14:01:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przetarg nieograniczony pn.: „Opracowania geodezyjno-kartograficzne”

29‑07‑2019 13:24:39
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
29‑07‑2019 13:25:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ.doc
29‑07‑2019 13:25:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
482KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 2 do Działu I SIWZ - Mapy poglądowe - część I.pdf
29‑07‑2019 13:25:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 3 do Działu I SIWZ - Mapy poglądowe - część II.pdf
29‑07‑2019 13:25:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
670KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia.pdf
12‑08‑2019 14:20:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.docx
12‑08‑2019 14:20:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I i II.pdf
26‑08‑2019 11:53:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16‑07‑2019 11:03:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na usługę: "Wykonanie diagnozy organizacyjno-finansowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (12 jednostek)"

08‑07‑2019 08:42:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Formularz ofertowy
08‑07‑2019 08:34:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja RODO
08‑07‑2019 08:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Wuwer
email: przetargi@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 32 fax: (32) 412 09 31
, w dniu:  24‑01‑2011 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2020 13:21:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive