Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia


Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

13‑12‑2018 12:00:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanej przebudowie drogi - ul. 1 Maja Gołkowice

13‑12‑2018 09:51:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I N F O R M A C J A o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 3640/206 o pow. 0.3543 ha, z zasobu Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

07‑12‑2018 10:50:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STAROSTA WODZISŁAWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

07‑12‑2018 07:39:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu na dzierżawę powierzchni użytkowych

04‑12‑2018 13:58:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej od rozwidlenia do przejazdu kolejowego w Marklowicach

27‑11‑2018 09:37:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z 16.11.2018 r. informujące o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, przed wydaniem decyzji, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa chodnika na ul. Gabriela Narutowicza Etap I”, oznaczonej geodezyjnie działką nr 2742/87 o pow. 0,0016 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 3

20‑11‑2018 08:57:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie informujące o wydanej przez Starostę Wodzisławskiego decyzji z 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 3/4 części w prawie własności nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Radlinie”, oznaczonej działką nr 4505/222 o pow. 0,0013 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Radlin, obręb Biertułtowy, karta mapy 2

16‑11‑2018 08:39:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia na indywidualne usługi doradztwa biznesowego

14‑11‑2018 15:22:43

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia na indywidualne usługi doradztwa biznesowego w zakresie prowadzenia księgowości w firmie w ramach realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces”

 

Zamówienie na indywidualne usługi doradztwa biznesowego w zakresie prowadzenia księgowości w firmie w ramach realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT zostanie udzielone Wykonawcy:

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Wojska Polskiego 4

44-240 Żory

 

Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną tj. 3 498,00 zł brutto, w związku z powyższym, mając na uwadze kryterium przyjęte przez Zamawiającego: cena 100%, oferta przedstawiona przez  ww. Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o zamiarze oddania w dzierżawę powierzchni użytkowych

13‑11‑2018 15:33:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 854 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 86
Informacja wytworzona przez:
Bożena Tylec , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2018 12:02:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive