Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia


Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim

14‑02‑2019 11:58:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz wznowieniu znaków graficznych

14‑02‑2019 11:48:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z 06.02.2019 r. informujące o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 145/11 o pow. 0,0077 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Marklowice, obręb Marklowice Dolne, k. m. 9, powstałą z podziału działki nr 45/11, która na mocy decyzji Starosty Wodzisławskiego nr 002/18 z 17 września 2018 r. (znak WAB.6740.1.0001.2018) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego w Marklowicach”, stała się własnością Gminy Marklowice.

13‑02‑2019 07:36:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z 05.02.2019 r. informujące o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego po zmarłym Franciszku Skatuła, z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego widniejącego w dziale III księgi wieczystej, tj. prawa drogi, którym to prawem obciążona była działka oznaczona geodezyjnie nr 146/11 o pow. 0,0164 ha, jednostka ewidencyjna Marklowice, obręb Marklowice Dolne, k.m. 9 (powstała z podziału działki 48/11), zajęta pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa odcinka ul. Jana Kilińskiego w Marklowicach".

12‑02‑2019 07:42:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie działkami nr nr 645/8 i 650/4 o łącznej powierzchni 0,4989 ha, położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Olza

08‑02‑2019 07:43:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z 06.02.2019 r. informujące o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego po zmarłej Marii Harnasz za udział w ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4471/242 o pow. 0,0072 ha, powstała z podziału działki nr 2582/242, położonej w jednostce ewidencyjnej Radlin, obręb Biertułtowy, k. m. 2, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ulicy Kwiatowej w Radlinie".

07‑02‑2019 09:06:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie działką numer 3640/206 o pow. 0,3543 ha, położonej na terenie miasta Wodzisław Śl.

01‑02‑2019 07:42:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu na dzierżawę powierzchni użytkowych

28‑01‑2019 11:51:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim, uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”

25‑01‑2019 13:27:10
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie_ofertowe_doradztwo_edukacyjno_zawodowe_Młode _kadry_naszą_przyszłością.pdf
25‑01‑2019 13:28:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_1_wzór_oferty.docx
25‑01‑2019 13:28:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
748KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_2_Wykaz_osób.docx
25‑01‑2019 13:28:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
746KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał_3_Oświadczenie_oferenta.docx
25‑01‑2019 13:28:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
747KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół_z_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_doradztwo.pdf
08‑02‑2019 10:19:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 877 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 88
Informacja wytworzona przez:
Bożena Tylec , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2019 12:00:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive