Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

16‑10‑2020 08:22:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

16‑10‑2020 08:19:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Szkolenie z wniosków „Działaj Lokalnie”

23‑06‑2020 14:29:15

Rusza nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu Działaj Lokalnie. Program ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich.

Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji m.in. z Powiatu Wodzisławskiego.

W związku z powyższym Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego już 29 czerwca przeprowadzi pierwsze szkolenie Działaj Lokalnie. Tematyka dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Podczas spotkania omówione będą zasady przyznawania dotacji, regulamin, sprawy dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz karty oceny projektów.

W szkoleniu mogą wziąć udział:

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

Zapisy: agnieszka.pytlik@cris.org.pl oraz natalia.mandrysz@cris.org.pl

data: 29 czerwca 2020 r. | godz.: 14:00
miejsce: szkolenie zdalne (Zoom)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU

28‑05‑2020 14:01:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

06‑02‑2020 11:06:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dotyczące naboru do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

21‑01‑2020 14:29:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

08‑01‑2020 14:43:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

20‑11‑2019 12:41:25

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na zadanie pn.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania Śląskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13‑11‑2019 14:33:04
W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Bieg Barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku

18‑10‑2019 11:01:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2020 08:22:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive