Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

30‑01‑2019 12:42:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie sportu

30‑01‑2019 12:41:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury

30‑01‑2019 12:39:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku

12‑12‑2018 13:37:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku

31‑10‑2018 11:39:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

14‑09‑2018 14:18:09

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej na zadanie pn.: „Mistrzostwa Śląska w klasycznym biegu na orientację”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia”

04‑07‑2018 12:31:36

W związku ze złożeniem przez Polski Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury

27‑06‑2018 09:38:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia”

16‑05‑2018 11:07:17

W związku ze złożeniem przez Polski Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Rodzinny Dzień Sportu-III edycja”

16‑05‑2018 10:59:05

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Rodzinny Dzień Sportu-III edycja”, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2019 12:44:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive