Współpraca z organizacjami pozarządowymi


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

29‑05‑2024 09:10:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

24‑04‑2024 07:47:49
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2024 roku podjął decyzję o nieudzieleniu dotacji na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Industriada 2024 w Prochowni”

19‑04‑2024 11:30:28

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Industriada 2024 w Prochowni” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim uwagi dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie sportu

19‑04‑2024 09:17:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

19‑04‑2024 08:44:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa

07‑03‑2024 14:05:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

06‑03‑2024 08:18:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

28‑02‑2024 14:32:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

28‑02‑2024 14:18:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu

28‑02‑2024 14:18:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 09:11:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive