Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

19‑06‑2019 10:28:56

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Przy Dziupli oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Festyn Rodzinny JESTEŚMY RAZEM”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

06‑05‑2019 10:29:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

04‑04‑2019 08:16:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie sportu

29‑03‑2019 08:32:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z realizacji tego zadania

25‑03‑2019 13:53:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

20‑03‑2019 14:40:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury

20‑03‑2019 14:35:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu i sprawozdania z realizacji tego zadania

01‑03‑2019 08:33:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

20‑02‑2019 13:18:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

30‑01‑2019 12:42:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marzena Gaca
email: marzena.pilipiec@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 44 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2019 10:32:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive