Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

27‑05‑2022 10:29:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2021 roku

26‑05‑2022 10:47:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

25‑05‑2022 12:39:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie działań kulturalnych realizowanych podczas powiatowej imprezy

20‑05‑2022 12:37:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie działań kulturalnych realizowanych podczas powiatowej imprezy

18‑05‑2022 13:13:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok wraz ze zmianą

11‑01‑2022 10:40:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

10‑01‑2022 10:48:15

Formy konsultacji:

  1. wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe, skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 30 grudnia do 13 stycznia 2022 r.;
  2. otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 11 stycznia 2022 r. w godzinach 12.00-15.00 w pokoju 220 w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Pszowskiej 92a; konsultacje możliwe są również telefonicznie pod numerem 32 41 20 943;
  3. przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

    Termin konsultacji:

Od 30 grudnia 2021 do 13 stycznia 2022 r.

    Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, ulica Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku

25‑11‑2021 09:02:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku

14‑10‑2021 11:37:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

13‑10‑2021 12:51:07
Formy konsultacji:
  1. wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe, skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 14 października do 27 października 2021 r.;
  2. otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 21 października w godzinach 10.00-17.00 w pokoju 220 w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Pszowskiej 92a; konsultacje możliwe są również telefonicznie pod numerem 32 41 20 943;
  3. przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Termin konsultacji:

Od 14 października do 27 października 2021 r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, ulica Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Śmiałek
email: ewa.smialek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 99 73 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2022 10:30:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive