Projekty uchwał wniosione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2010 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady

L sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sprawie:

 
 1. rozpatrzenia skargi Pani J. G. z dnia 20 lipca 2010 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,

 2. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na zwiększeniu liczby łóżek w Oddziale Neonatologicznym,

 3. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 4. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegającego na zmniejszeniu liczby lóżek w Oddziale Dermatologicznym,

 5. dokonania przekształcenia Pododdziału Udarowego funkcjonującego w ramach Oddziału Neurologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" w Oddział Udarowy,

 6. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

 7. udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań zakresie ochrony środowiska,

 8. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do projektu pod nazwa "pierwszy krok do sukcesu - własna firma. Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku" w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Rybnickim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 9. zmiany Uchwały Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych",

 10. apelu o podjęcie działań zmierzających do intensyfikacji prac związanych z budową Zbiornika Racibórz Dolny i odtworzenia wsi Nieboczowy w Gminie Lubomia,

 11. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz z załącznikami.Projekty uchwał dostępne sa w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 01
12‑01‑2011 11:14:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
942KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
12‑01‑2011 11:14:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
12‑01‑2011 11:13:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
12‑01‑2011 11:12:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
12‑01‑2011 11:12:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
12‑01‑2011 11:11:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
12‑01‑2011 11:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
12‑01‑2011 11:11:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
12‑01‑2011 11:10:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
12‑01‑2011 11:10:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2016 14:00:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie