Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2010 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady

XLVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 24 czerwca 2010 roku w sprawie:

 

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" z przeznaczeniem na remonty związane z termomodernizacją budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Plebiscytowej 47 w Rydułtowach,

 4. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,

 5. przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2010 - 2013",

 6. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości gruntowej od M. i J. małżonków M.,

 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl." w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011,

 8. wyrażenia zgody na zamianę działek gruntowych, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej, za dopłatą,

 9. zmiany uchwały Nr XLIII/475/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości gruntowych, Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,

 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami,

 11. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

 12. założenia placówki oświatowo - wychowawczej o nazwie Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kopernika 71i utworzenia Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71,

 13. zmiany uchwały Nr XLVII/570/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,

 14. nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Wodzisławiu Śląskim,

 15. nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 16. nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 17. nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim,

 18. nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

 

Projekty uchwał dostępne są w załączniku

Plik pdf Załącznik nr 1
14‑01‑2011 22:45:42

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
14‑01‑2011 22:45:52

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
14‑01‑2011 22:46:01

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
14‑01‑2011 22:46:10

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
14‑01‑2011 22:46:18

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
12‑01‑2011 11:33:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
14‑01‑2011 22:47:46

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
12‑01‑2011 11:32:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
14‑01‑2011 22:48:39

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
14‑01‑2011 22:48:50

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2016 14:16:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie