Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2010 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady

XLVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 27 maja 2010 roku w sprawie:

 

  1. rozpatrzenie ponownej skargi Pana R. D. z dnia 29 marca 2010 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" Pana Henryka Wojtaszka oraz ustnego wniosku złożonego do protokołu z dnia 22 marca 2010 roku .

  2. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Pediatrycznym.

  3. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych II oraz na przeniesieniu tego oddziału z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.

  4. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na remonty i inwestycje związane z przeniesieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.

  5. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą " Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim".

  6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVIII/597/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku dotyczącej udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wodzisławiu Śląskim na nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego, opisanych w księgach wieczystych KW Nr 528-W i KW Nr 46703-W.

  7. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

  8. udzielenia pomocy finansowej Miastu Pszów z przeznaczeniem na organizację Powiatowo - Gminnych Dożynek.

  9. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.

  10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami.

 

Projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
12‑01‑2011 11:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
14‑01‑2011 23:16:34

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
14‑01‑2011 23:16:45

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
14‑01‑2011 23:16:55

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
14‑01‑2011 23:17:05

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
14‑01‑2011 23:17:15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
14‑01‑2011 23:17:24

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
14‑01‑2011 23:17:34

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
14‑01‑2011 23:17:42

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
14‑01‑2011 23:17:51

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2016 14:13:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie