Projekty uchwał wniosione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2009 r.


Pod obrady XL sesji Rady Powiatu

w dniu 25 listopada 2009 roku

zostały wniesione projekty uchwał w następujących sprawach :


  1. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,

  2. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" i "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

  3. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

  4. wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Nowoczesny Europejczyk - Wykształcony Europejczyk" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  5. zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.


Projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 09:09:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
13‑01‑2011 09:08:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
13‑01‑2011 09:08:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
13‑01‑2011 09:07:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
13‑01‑2011 09:06:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2011 19:03:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie