Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 19 lutego 2009 r.


Pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu

w dniu 19 lutego 2009r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu której leży ulica Wiejska w Gogołowej,

  2. przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski ",

  3. zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,

  4. ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego,

  5. przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

  6. wyrażenia opinii i poparcia inicjatywy utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 10:56:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
13‑01‑2011 10:55:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
13‑01‑2011 10:55:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
13‑01‑2011 10:54:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
13‑01‑2011 10:53:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
13‑01‑2011 10:53:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2011 19:09:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie