Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2009 r.


Po obrady XXX sesji Rady Powiatu

w dniu 29 stycznia 2009 r.

zostały wniesione projekty uchwał w następujących sprawach:


  1. uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2009 rok,

  2. powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,

  3. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu "Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2,

  4. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr 59315W,

  5. dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2009 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

  6. zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,

  7. zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

  8. zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,

  9. zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 11:19:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
13‑01‑2011 11:19:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
13‑01‑2011 11:18:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
13‑01‑2011 11:17:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
13‑01‑2011 11:16:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
13‑01‑2011 11:15:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
13‑01‑2011 11:14:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
13‑01‑2011 11:13:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
13‑01‑2011 11:13:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2011 19:10:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie