Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 września 2008 r.


Pod obrady XXIII sesji Rady Powiatu

w dniu 25 września 2008r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego) przez kandydata na Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Wojciecha Mitko,

  2. wstąpienia Pana Wojciecha Mitko na miejsce Radnej Pani Grażyny Durczok w związku z wygaśnięciem mandatu,

  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław Śl. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śl.",

  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej,

  5. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

  6. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

  7. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

  8. wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą " Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

  9. powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

  10. powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach


Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 12:31:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
13‑01‑2011 12:30:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
13‑01‑2011 12:29:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
13‑01‑2011 12:29:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
13‑01‑2011 12:27:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
13‑01‑2011 12:06:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
13‑01‑2011 12:04:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
13‑01‑2011 12:03:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
13‑01‑2011 12:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
13‑01‑2011 12:02:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 09:46:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie