Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2008 r.


Pod obrady XXII sesji Rady Powiatu

w dniu 28 sierpnia 2008r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 2. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

 3. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" z przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora dla potrzeb oddziałów szpitalnych,

 4. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz myjni ultradźwiękowej do endoskopów dla Pracowni Endoskopii,

 5. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 6. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

 7. wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Poradni Hepatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 8. rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych,

 9. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 10. pozbawienia dróg nr 5009 S - ul. Karkoszka, nr 5011 S - ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013 S - ul. Konwaliowa i ul. Adama Dzika, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, kategorii drogi powiatowej,

 11. zmiany uchwały nr XX/243/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej,

 12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej,

 13. zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego,

 14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2",

 15. ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu,

 16. zmiany uchwały nr XXI/264/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych,

 17. zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,

 18. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach,

 19. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach,

 20. zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego,

 21. zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno- Opiekuńczemu w Gorzycach,

 22. utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim",

 23. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie p.n. "Termomodernizacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22",

 24. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 25. wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego Pani Grażyny Durczok,

 26. uczczenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego XX rocznicy strajków górniczych,

 27. zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,

 28. ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 29. ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 30. powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 31. powołania Pana Leszka Bizonia do składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 32. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 33. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 34. odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 35. powołania Pana Grzegorza Kamińskiego do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 36. powołania Pana Eugeniusza Danielczyka do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 37. powołania Pani Czesławy Somerlik do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 38. powołania Pani Weroniki Maziarczyk do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
15‑01‑2011 01:57:33

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
15‑01‑2011 01:56:55

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
15‑01‑2011 01:56:14

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
15‑01‑2011 01:55:34

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
15‑01‑2011 01:54:56

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
15‑01‑2011 01:54:15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
15‑01‑2011 01:53:40

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
15‑01‑2011 01:53:09

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
15‑01‑2011 01:52:36

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
15‑01‑2011 01:51:55

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 38 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 09:47:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie