Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2008 r.


Pod obrady XXI sesji Rady Powiatu

w dniu 26 czerwca 2008r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra Cybułka w związku z wygaśnięciem mandatu,

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 4. powołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego,

 5. odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Radnego Mieczysława Kowalskiego,

 6. wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

 7. odwołania Członka Zarządu Pani Grażyny Durczok i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu,

 8. wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

 9. wyboru Radnego Pana Mieczysława Kowalskiego na Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

 10. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 - 2015,

 11. udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych,

 12. powierzenia Miastu Pszów do wykonania zadania własne Powiatu Wodzisławskiego z zakresu dróg publicznych,

 13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Lubomia, polegającej na przekazaniu chodnika przy ul. Głównej w Bukowie,

 14. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Angielski, matematyka, technologie informacyjno - komunikacyjne w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów Powiatu Wodzisławskiego" w ramach Działania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 15. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu systemowego pod nazwą "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie,

 16. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Szansa na sukces dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Wodzisławskiego" w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 17. zmiany uchwały Nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,

 18. przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o środkach pochodzących z budżetu Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonych na realizację programów operacyjnych,

 19. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
16‑01‑2011 13:35:57

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 13:35:28

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
16‑01‑2011 13:34:42

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
16‑01‑2011 13:34:13

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
16‑01‑2011 13:33:45

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
16‑01‑2011 13:33:18

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
16‑01‑2011 13:32:47

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
16‑01‑2011 13:32:10

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
16‑01‑2011 13:31:40

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
16‑01‑2011 13:31:14

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 09:48:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie