Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2008 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 28 lutego 2008 r.

wniesione zostały projekty uchwal w następujących sprawach:


  1. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na realizację zadania pod nazwą "Adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby Pogotowia Ratunkowego",

  2. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  3. zmiany Uchwały Nr XLVII/565/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim,

  4. przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2008",

  5. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Dostosowanie kwalifikacji kadr oświaty do wyzwań nowoczesnej edukacji" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

  7. podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w roku 2008,

  8. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

  9. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku,

  10. odwołania Pana radnego Piotra Cybułki od uchwały nr XVI/188/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia, 2008r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
16‑01‑2011 18:11:13

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 18:10:45

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
16‑01‑2011 18:10:18

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
16‑01‑2011 18:09:41

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
16‑01‑2011 18:09:07

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
16‑01‑2011 18:08:14

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
16‑01‑2011 18:07:46

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
16‑01‑2011 18:06:35

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
16‑01‑2011 18:06:08

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
16‑01‑2011 18:05:32

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:34:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie