Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2008 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 31 stycznia 2008r

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki,

 2. powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy,

 3. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 4. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 5. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 6. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,

 7. likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23,

 8. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,

 9. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 10. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,

 11. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,

 12. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach,

 13. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach,

 14. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach,

 15. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach,

 16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach",

 17. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Rydułtowy,

 18. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,

 19. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/643/2/07,

 20. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/663/2/07,

 21. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/660/2/07,

 22. zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego,

 23. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok,

 24. zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
16‑01‑2011 18:50:33

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 18:50:01

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
16‑01‑2011 18:49:23

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
16‑01‑2011 18:48:49

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
16‑01‑2011 18:48:21

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
16‑01‑2011 18:47:52

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
16‑01‑2011 18:47:18

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
16‑01‑2011 18:46:43

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
16‑01‑2011 18:46:11

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
16‑01‑2011 18:45:31

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:35:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie