Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2007 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 20 grudnia 2007r

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego) przez kandydata na Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka,

 2. wstąpienia Pana Eugeniusza Danielczyka na miejsce Radnego Pana Adama Gawęda w związku z wygaśnięciem mandatu,

 3. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok",

 4. zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,

 5. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 6. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10,

 7. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10,

 8. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej,

 9. dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegających na likwidacji Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego,

 10. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" polegającego na likwidacji Poradni Endokrynologicznej,

 11. wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Geriatrycznego będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 12. wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Wewnętrznego II będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 13. zmiany Uchwały Nr XLVI/541/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, za I półrocze roku budżetowego,

 14. zmiany uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 15. utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 16. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumień z Powiatem Poznańskim, Powiatem Raciborskim, Miastem Gliwice, Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik, Miastem Żory, Miastem Jastrzębie Zdrój oraz Miastem Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem będzie organizacja i zasady finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

 17. założenia placówki oświatowo - wychowawczej o nazwie Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Pszowskiej 92,

 18. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,

 19. zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,

 20. wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

 21. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/593/2/07 z dnia 28 listopada 2007 roku,

 22. powołania do składu Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka,

 23. powołania do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka,

 24. budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
16‑01‑2011 22:35:45

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 22:35:15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
16‑01‑2011 22:34:44

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
16‑01‑2011 22:34:11

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
16‑01‑2011 22:33:38

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
16‑01‑2011 22:33:06

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
16‑01‑2011 22:32:28

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
16‑01‑2011 22:31:43

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
16‑01‑2011 22:31:14

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
16‑01‑2011 22:30:33

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 09:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:36:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie