Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2007 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 29 listopada 2007r

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

 

 1. rozpatrzenia skargi Pani K.Ł.S. z dnia 19 października 2007 roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim Panią Beatę Rączka,

 2. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

 3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" i "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 4. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym II,

 5. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na zakup sprzętu medycznego o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych,

 6. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na zakup aparatów USG i RTG,

 7. zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych,

 8. zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007,

 9. powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim,

 10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana, w sezonie zimowym 2007/2008,

 11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów i Gminę Mszana, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie - 1 Maja w Skrzyszowie",

 12. zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1,

 13. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ul. Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23,

 14. zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, ( zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.910 zł)

 15. zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok ( zwiększenie planu dochodów o kwotę 113.000 zł)

 16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,

 17. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,

 18. wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Adama Gawędy,

 19. zmiany uchwały Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego",

 20. przyznania medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego",

 21. powiadomienia Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
16‑01‑2011 23:01:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
16‑01‑2011 23:01:16

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
16‑01‑2011 23:00:49

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
16‑01‑2011 23:00:23

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
16‑01‑2011 22:59:54

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
16‑01‑2011 22:59:25

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
16‑01‑2011 22:58:58

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
16‑01‑2011 22:58:19

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
16‑01‑2011 22:58:32

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
16‑01‑2011 22:57:27

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2016 12:07:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie