Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2007 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 29 marca 2007r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych,

 2. zmiany uchwały Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych,

 3. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 4. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 5. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007,

 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni",

 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo - rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 8. powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy,

 9. podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w roku 2007,

 10. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumień z gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski, dotyczących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością,

 11. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr: 51209-W,

 12. zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,

 13. przyznania medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego",

 14. powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,

 15. odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Czesławy Somerlik,

 16. powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 17. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radną Powiatu Wodzisławskiego Panią Krystynę Szymiczek,

 18. ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego,

 19. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 1
17‑01‑2011 08:27:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
17‑01‑2011 08:26:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
17‑01‑2011 08:26:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
17‑01‑2011 08:25:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
17‑01‑2011 08:25:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
17‑01‑2011 08:24:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
17‑01‑2011 08:23:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
17‑01‑2011 08:23:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
17‑01‑2011 08:23:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
17‑01‑2011 08:22:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:41:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie