Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2007 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 25 stycznia 2007r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu,

 2. odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Piotra Cybułki wniesione w dniu 26 października 2006 roku,

 3. odpowiedzi na wniosek pracowników Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Radlinie ul. Orkana 10 o wstrzymanie likwidacji Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej oraz odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków i nieprawidłowości w Uchwale Nr XLIX605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku ,

 4. budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,

 5. dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 6. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

 7. zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 8. przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2007",

 9. zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą "Stypendium dla studenta 2006/2007" oraz przyjęcia "Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007",

 10. ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 11. przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 12. przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
17‑01‑2011 08:53:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
17‑01‑2011 08:53:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
17‑01‑2011 08:53:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
17‑01‑2011 08:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
17‑01‑2011 08:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
17‑01‑2011 08:51:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
17‑01‑2011 08:51:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
17‑01‑2011 08:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
17‑01‑2011 08:50:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
17‑01‑2011 08:49:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:42:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie