Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 14 grudnia 2006 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu

w dniu 14 grudnia 2006r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na utworzeniu w ramach Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka,

 2. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok",

 4. powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych,

 5. powierzenia Miastu Radlin do wykonywania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Radlin,

 6. zmiany Uchwały Nr VII/57/99 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

 7. zmiany uchwały Nr L/633/2006 w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

 8. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 9. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Marka Hawla,

 10. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku,

 11. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego Pana Jerzego Rosoła oraz przyznania Mu prawa do korzystania z samochodu służbowego,

 12. powołania Komisji Rewizyjnej,

 13. powołania Komisji Organizacyjno - Prawnej,

 14. powołania Komisji Budżetu i Finansów,

 15. powołania Komisji Infrastruktury i Drogownictwa,

 16. powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,

 17. powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

 18. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu,

 19. powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 1
17‑01‑2011 09:12:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
17‑01‑2011 09:12:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
17‑01‑2011 09:12:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
17‑01‑2011 09:11:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
17‑01‑2011 09:11:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
17‑01‑2011 09:10:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
17‑01‑2011 09:10:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
17‑01‑2011 09:09:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
17‑01‑2011 09:09:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
17‑01‑2011 09:08:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 10:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:43:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie