Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2006 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 27 listopada 2006r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia,

 2. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 3. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania,

 4. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 5. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania,

 6. wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego,

 7. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania,

 8. Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

 9. ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,

 10. określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 11. określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 12. określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 13. określenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 14. określenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 15. określenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 16. określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 17. określenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 18. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 19. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 20. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 21. powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 22. powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 23. powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 24. powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego,

 25. powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego

 26. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." (dot. zakupu urządzeń medycznych),

 27. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." (dot. zakupu ambulansu medycznego),

 28. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 29. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." i "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 30. zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006, z późniejszą zmianą,

 31. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 1
17‑01‑2011 09:37:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
17‑01‑2011 09:36:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
17‑01‑2011 09:35:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
17‑01‑2011 09:35:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
17‑01‑2011 09:34:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
17‑01‑2011 09:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
17‑01‑2011 09:33:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 8
17‑01‑2011 09:33:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 9
17‑01‑2011 09:32:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
17‑01‑2011 09:32:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  12‑01‑2011 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2011 11:44:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie