Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2011 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sprawie:

 1. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47,
 2. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47,
 3. wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Gaszowicach,
 5. zmiany uchwały Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku na niej posadowionego na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na Życie S.A. w Warszawie,
 6. ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez jednostki wyznaczone przez starostę,
 7. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 8. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok,
 9. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011 - 2022,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,
 12. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi p. ...... z dnia 18 kwietnia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,
 13. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011 roku nr NP/II/0911/150/11.

zał. nr 1

26‑04‑2011 11:34:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

26‑04‑2011 11:34:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

21‑04‑2011 15:25:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

21‑04‑2011 15:27:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

21‑04‑2011 15:28:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

21‑04‑2011 15:22:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

26‑04‑2011 11:33:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

26‑04‑2011 11:32:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

26‑04‑2011 11:31:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

21‑04‑2011 15:18:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  21‑04‑2011 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  21‑04‑2011 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2014 10:45:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie