Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 sierpnia 2011 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady IX sesji Rady Powiatu w dniu 25 sierpnia 2011 roku w sprawie:
 1. określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
 2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 3. ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
 4. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim,
 5. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach,
 6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Wodzisław Śląski porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław Śląski,
 9. nadania Technikum Uzupełniającemu Nr 2 dla Dorosłych, w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego,
 10. nadania Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego,
 11. nadania III Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami sportowymi, w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego,
 12. nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego,
 13. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011 - 2012,
 14. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. wraz z załącznikami.

zał. nr 1

18‑08‑2011 13:03:36

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

18‑08‑2011 13:03:15

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

18‑08‑2011 13:02:52

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

18‑08‑2011 13:02:28

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

18‑08‑2011 13:02:02

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

18‑08‑2011 13:01:38

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

18‑08‑2011 13:01:11

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

18‑08‑2011 13:00:33

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

18‑08‑2011 13:00:03

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

18‑08‑2011 12:59:36

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑08‑2011 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑08‑2011 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2011 16:33:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie