Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2011 r


Pod obrady X sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 29 września 2011 r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:1) połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach"

2) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym,

3) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. Nr VIII/96/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,

4) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. Nr VIII/97/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

5) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Godów na realizację zadania o nazwie: "Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

6) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,

7) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011-2022.Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Załącznik Nr 1

22‑09‑2011 15:52:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 2

22‑09‑2011 15:52:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 3

22‑09‑2011 15:51:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 4

22‑09‑2011 15:51:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 5

22‑09‑2011 15:50:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 6

22‑09‑2011 15:50:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 7

22‑09‑2011 15:43:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑09‑2011 15:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑09‑2011 15:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2011 15:52:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie