Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2011 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XIII sesji w dniu 22 grudnia 2001 roku w sprawie:
 1. budżetu Powiatu Wodzinowskiego na 2012 rok wraz z załącznikami,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 - 2022,
 3. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Ślaskim ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Ślaskim przy ulicy Pszowskiej 92,
 4. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Ślaskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Ślaskim,
 5. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Ślaskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23,
 6. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Sląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Ślaskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41,
 7. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem Wodzisławskim z siedziba w Wodzisławiu Ślaskim na przyjecie i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Ślaskim,
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości gruntowej Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,
 10. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującemu Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Ślaskim na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego,
 11. powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
 12. powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
 13. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok,
 14. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,
 15. wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

zał. nr 1

15‑12‑2011 14:26:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

15‑12‑2011 14:25:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

15‑12‑2011 14:25:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

15‑12‑2011 14:25:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

15‑12‑2011 14:24:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

15‑12‑2011 14:24:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

15‑12‑2011 14:24:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

15‑12‑2011 14:23:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

15‑12‑2011 14:23:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

15‑12‑2011 14:22:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  15‑12‑2011 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  15‑12‑2011 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2011 14:26:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie