Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2012 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2012 roku w sprawie:
 1. zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok,
 2. uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok,
 3. wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",
 4. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na potrzeby Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej,
 5. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Poradnia Medycyny Pracy lek. med. Ryszard Zakrzewski,
 6. wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz w Budynku Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,
 7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku portierni oraz parkingów szpitalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",
 8. wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy nr 113/2008 na dzierżawę nieruchomości pod budynkiem stacji dializ zawartej w dniu 16 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim a Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 9. wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",
 10. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach" w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu Terytorialnego - Programu WID 2012,
 11. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Powiatem Oleskim i z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 12. wyłączenia szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 i jej likwidacji,
 13. wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 i jej likwidacji,
 14. wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 i jej likwidacji,
 15. wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, ulica Orkana 23 i jej likwidacji,
 16. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - konserwacja pięciu bezcennych dokumentów związanych z historią ziemi wodzisławskiej wraz z pieczęcią lakową z zasobu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
 17. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,
 18. udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska,
 19. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa w użytkowaniu.

zał. nr 1

19‑01‑2012 14:37:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

19‑01‑2012 14:37:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

19‑01‑2012 14:36:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

19‑01‑2012 14:36:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

19‑01‑2012 14:36:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

19‑01‑2012 14:35:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

19‑01‑2012 14:35:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

19‑01‑2012 14:34:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

19‑01‑2012 14:34:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

19‑01‑2012 14:34:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑01‑2012 14:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑01‑2012 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2012 14:40:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie