Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2012 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XVI sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2012 roku w sprawi:
 1. nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",
 2. wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł.,
 3. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 4. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008-2015,
 6. udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012",
 7. powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 8. udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski,
 9. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski działki nr 4188/310 o pow.0.1344 ha na rzecz Gminy Miasta Radlin za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami,
 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012-2022,
 13. zajęcia stanowiska w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

zał. nr 1

22‑03‑2012 14:46:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

22‑03‑2012 14:45:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

22‑03‑2012 14:45:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

22‑03‑2012 14:44:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

22‑03‑2012 15:04:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

22‑03‑2012 14:43:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

22‑03‑2012 14:42:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

22‑03‑2012 14:42:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

22‑03‑2012 14:42:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

22‑03‑2012 14:41:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑03‑2012 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑03‑2012 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2012 14:46:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie