Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 2012 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 2012 r. wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:

1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim",

2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

3. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko - Lekarskiemu PULS s.c. Artur, Grażyna Wieczorek,

4. wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" zlokalizowanych w Budynku Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,

5. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012-2015,

6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami,

7. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012-2022,

8. odwołania Pana Dariusza Prusa ze składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

9. powołania Pana Dariusza Prusa do składu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,

10. powołania Pana Jarosława Szczęsnego do składu Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach.

Załącznik Nr 1

24‑05‑2012 15:11:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 2

24‑05‑2012 15:12:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 3

24‑05‑2012 15:13:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 4

24‑05‑2012 15:14:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 5 - Uchwała

24‑05‑2012 15:14:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 5 - Program

24‑05‑2012 15:15:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 6

24‑05‑2012 15:16:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 7

24‑05‑2012 15:16:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 8

24‑05‑2012 16:20:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 9

24‑05‑2012 16:22:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑05‑2012 15:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑05‑2012 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2012 16:26:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie