Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2012 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 czerwca 2012 roku w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok,
 2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok,
 3. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Dariusza Prusa z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 4. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Stanisława Małeckiego z funkcji członka Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 5. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Eugeniusza Ogrodnika z funkcji członka Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 6. powołania Przewodniczącego i dwóch członków Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 7. wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164,
 8. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku portierni oraz parkingów szpitalnych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 9. wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 10. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby Pracowni tomografii komputerowej Szpitala w Rydułtowach,
 11. określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski,
 12. zmiany Uchwały nr VI/69/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 13. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami.

zał. nr 1

18‑06‑2012 10:32:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

18‑06‑2012 10:31:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

18‑06‑2012 10:30:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

18‑06‑2012 10:30:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

18‑06‑2012 10:29:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

18‑06‑2012 10:28:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

18‑06‑2012 10:28:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

18‑06‑2012 10:27:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

18‑06‑2012 10:27:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

18‑06‑2012 10:26:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑06‑2012 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  18‑06‑2012 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2012 10:32:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie