Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2012 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 sierpnia 2012 roku w sprawie:
 1. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 2. zmiany Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł.,
 3. zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,
 4. ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego,
 5. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 6. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego,
 7. wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomością przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim,
 8. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski,
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami,
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach" w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki Samorządu Terytorialnego - Programu WID 2012,
 11. rozpatrzenia skargi Pana ....... z dnia 12 lipca 2012 roku na działalność Starosty Powiatu Wodzisławskiego,
 12. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez p. ..... z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego.

zał. nr 1

24‑08‑2012 11:01:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

24‑08‑2012 11:01:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

24‑08‑2012 11:01:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

24‑08‑2012 11:01:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

24‑08‑2012 11:02:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

24‑08‑2012 11:02:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

24‑08‑2012 10:59:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

24‑08‑2012 10:58:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

24‑08‑2012 10:58:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

24‑08‑2012 10:56:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑08‑2012 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑08‑2012 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2014 10:50:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie