Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 października 2012 r.Projektu uchwał wniesione pod obrady XXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiegow dniu 25 października 2012 roku w sprawie

:

  1. rozpatrzenia skargi Pana ...... z dnia 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego,
  2. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015,
  4. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
  5. powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin,
  6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4",
  7. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego,
  8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami,
  9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012-2022,
  10. przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce.


zał. nr 1

22‑01‑2014 10:52:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zal. nr 2

23‑10‑2012 09:30:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

23‑10‑2012 09:30:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

23‑10‑2012 09:30:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

23‑10‑2012 09:29:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

23‑10‑2012 09:29:26

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

23‑10‑2012 09:29:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

23‑10‑2012 09:28:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

23‑10‑2012 09:28:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

23‑10‑2012 09:23:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  23‑10‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  23‑10‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2014 10:52:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie