Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2013 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 sierpnia 2013 roku w sprawie:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
  2. podziału środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  3. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, na realizację zadania o nazwie: "Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem"
  4. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: " Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach, Gmina Godów"
  5. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023
  6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku wraz z załącznikami
  7. przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego stanowiska Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 na odcinku Świerklany - Gorzyczki
  8. wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi p. ..... na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

zał. nr 1

22‑08‑2013 12:14:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

22‑08‑2013 12:13:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

22‑08‑2013 12:12:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

22‑08‑2013 12:11:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

22‑08‑2013 12:23:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

22‑08‑2013 12:10:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

22‑08‑2013 12:10:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

09‑12‑2013 08:34:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑08‑2013 12:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑08‑2013 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2013 08:42:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie