Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2013 r.Pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, która odbędzie się w dniu 26 września 2013r. wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:


  1. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  2. przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą "Razem znaczy lepiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  4. utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi oraz nadania Statutu tej jednostce,
  5. zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
  6. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
  7. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2022,
  8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku wraz z załącznikami,
  9. rozpatrzenia skargi p. ..... na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach.

Załącznik Nr 1

19‑09‑2013 13:12:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 2

19‑09‑2013 13:12:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 3

19‑09‑2013 13:11:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 4

19‑09‑2013 13:11:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 5

19‑09‑2013 13:10:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 6

19‑09‑2013 13:10:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 7

19‑09‑2013 13:10:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 8

19‑09‑2013 13:16:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 9

09‑12‑2013 08:31:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑09‑2013 13:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑09‑2013 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2013 08:42:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie