Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 27 marca 2014 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XLI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 marca 2014 roku w sprawie

:

 1. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 2. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
 3. określenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie - Zdrój, działającym na prawach powiatu, a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie - Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi
 5. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 6. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 7. uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego"
 8. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami
 10. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024
 11. poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmiany ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP
 12. zajęcia stanowiska wobec promowania ideologii gender.


zał. nr 1

24‑03‑2014 10:36:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

24‑03‑2014 10:35:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

24‑03‑2014 10:34:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

24‑03‑2014 10:34:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

24‑03‑2014 10:33:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

24‑03‑2014 10:33:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

24‑03‑2014 10:32:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

24‑03‑2014 10:32:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

24‑03‑2014 10:31:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

24‑03‑2014 10:31:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑03‑2014 10:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑03‑2014 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2014 10:36:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie